• Security trénink

  • V roce 2018 pro Vás chystáme pravidelné tréninky, určené skupině se zájmem o výcvik bezpečnostní ochrany s profesním využití. 

   Výcvikový program

   Nabízíme široký odborný výcvikový program v:

   • ovládání některých donucovacích prostředků,
   • postupy služebních zákroků a řešení krizových situací,
   • výcvik bezpečnostní ochrany v civilní sféře při ochraně života, zdraví a majetku .

   Donucovací prostředky (dále jen DP)

   Umožňují vymáhání práva bezpečnostním složkám státu k ochraně života, zdraví a majetku. Jsou využívány tam, kde dochází ke vzájemnému střetu zájmů a kde selhává komunikace a snaha o pokojné vyřešení vzniklé krizové situace.

   Rozdělení a použití DP můžeme najít i v právní úpravě jako je:

   • zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb.,
   • zákon o Obecní policii č. 553/1991 Sb.,
   • zákon o Vězeňské službě a justiční stráži ČR č.555/1992 Sb.,
   • zákon o Celní správě ČR č. 17/2012 Sb.


   Takticko strategický výcvik při využití DP je podmíněn třemi pilíři návyků obsažených v našem výcvikovém programu:

   • adekvátnost,
   • přiměřenost,
   • efektivnost.


   Nabízíme Vám profesionální výcvik formou jednodenních, víkendových školících seminářů, osobních tréninků, či jinou formou výuky, dle domluvy a přání klienta.

   Náš výcvikový program se opírá o dlouholeté praktické zkušenosti z praxe i výcviku, jak civilní sféry bezpečnostní ochrany, tak i výcviku bezpečnostních ozbrojených složek.