• Systema

  • Naše první setkání s Ruskou bojovou školou Systema proběhlo na prvním oficiálním semináři v ČR, který proběhl 23. 3. 2006 v Brně. Od té doby jsme zorganizovali řadu seminářů v našem klubu v Orlové. Pod vedením hlavního instruktora Systemy pro ČR - Davida Sýkory a Sergeje Borščeva. Tímto začala  spolupráce a pravidelná školení formou seminářů a osobních tréninků.  Systema se začlenila postupně do našeho tréninku a dnes je hlavním směrem našeho rozvoje, stala se nedílnou součástí našeho tréninkového programu. Za tuto příležitost a pomocnou vstřícnou ruku tímto děkujeme všem lidem, jenž se zasloužily o rozvoj a možnost spolupráce s tímto neobyčejným ruským bojovým systémem v ČR.

   Systema se pro nás stala zrcadlem zhodnocení dosavadních zkušeností a dovedností na naší cestě bojovníka. Je komplexní, bez omezení a stále živá, každým tréninkem se nalézá něco nového, a to vše na základě principů a zkušeností učitelů, jenž nám ji předávají v její nenucené a tak přirozené formě. Systema je opravdovým projevením individuality cvičence, který je veden jemnou rukou přírodních principů a zákonů univerza.

   Systema nemá vyhraněné žáky a neklade omezení ani požadavky na jejich fyzické schopnosti. Jemně se přizpůsobuje každému jedinci a předá mu právě to, co od ní očekává - vyváženě dle jeho úsilí…

   Systema má nesčetný počet rovin …. od těch fyzicky praktických aplikovatelných v boji, až po morální rovinu, jenž přechází do duchovní hodnoty každého člověka. Jako každá bojová škola má svou hlubokou historii a filozofii, kořeny nalezneme v dávné minulosti Ruska. Její půvab je však v tom, že nestárne a nekostnatí, ale zraje a sílí do nových forem. V Systemě lze nalézt velmi praktický systém sebeobrany, profesní využití ozbrojených složek, zdravotní cvičení, ale i duchovní oporu, která pramení z víry učitelů, kteří obětavě a trpělivě otevírají pokladnici Pravoslaví, jenž neoddělitelně k Ruské škole patří. Každý máme svobodnou vůli a rozum. Můžeme se rozhodnout v jaké formě budeme vést své životní kroky. Systema rozvazuje pouta a vytváří prostor pro nové zkušenosti. V tom je její krása a hloubka.