• O nás

  • Pár řádků o našem klubu, které by vám měly nastínit pole našich zájmů a okruhy témat, které nás zajímají a které se snažíme rozvíjet. Z důvodu, že naše historie sahá dvacet let zpět, se nebudeme zabývat tím, čím vším jsme si prošli, ale kam jsme došli,  a kterým směrem bychom se rádi dále ubírali.

   Jak jsme se několikrát zmínili, spolupracujeme s mnoha kluby u nás v Česku, ale i v zahraničí. Jako každý klub i ten náš je ovlivněn hlavně zájmy členů, kteří jej navštěvují.

   Náš klub je otevřen široké veřejnosti a nikomu se neuzavíráme, ale máme svá pravidla a zásady, které se snažíme ctít. Stal se jím morální a etický kodex - úcta ke zdraví a lidskému životu, svoboda názoru, čestné jednání a snaha stát se lepším člověkem ve všech směrech lidské existence. Fyzicky, psychicky i duchovně . Navštěvují nás muži i ženy různého věku, spodní hranici máme 15 let.

   Bojové umění se stalo naší základnou pro rozvoj lidské osobnosti a snaze zdokonalovat se ve svých dovednostech, vědění a individuálním rozvoji každého jedince. Zabýváme se převážně systémy boje a styly, které jsou využitelné v běžném životě, či profesní službě. Tedy obecně se věnujeme hlavně sebeobranným systémům, bodyguardingu, střelecké průpravě a profesnímu využití sebeobrany a to i z důvodů, že nás navštěvují členové ozbrojených složek - MP, VS, AČR, PČR. V zásadě se nebráníme spolupráci s podobně zaměřenými kluby s výjimkou sportovních oddílů a to z důvodu, že se sportovní zápolení neslučuje s našim přesvědčením a názorem o smyslu využití boje v lidské společnosti. Naší snahou je všestrannost a připravenost pro přežití nejen v moderní betonové džungli, ale také v přírodních podmínkách. Zastáváme názor, že každý člověk je individualita a musí si sám vybudovat vlastní osobnost bojovníka na základě svých schopností a zkušeností, kterým věří a je schopen je realizovat. Proto jdeme cestou samostatného rozvoje, nabízíme všestranný výcvik tak, aby se mohl každý člověk nalézt a zvolit si svou vlastní cestu dle svých možností a schopností. V neposlední řadě se snažíme rozvíjet kolektivní porozumění a chápání bojových umění po všech stránkách. Člověk by se měl naučit nejen bojovat, ale také uzdravovat a relaxovat, najít vnitřní rovinu své vlastní osobnosti. Vyvážit svůj rozvoj ve všech rovinách lidského bytí. Být dobrým bojovníkem znamená mít nejen dobře zvládnutou svoji fyzickou stránku, ale hlavně psychiku, emoce, touhy a vášně. Rovněž duchovní hodnoty, které rozhodují o naších myšlenkách, slovech a činech, které již nejdou mnohdy vrátit zpět.