•  IAMAI, z. . s .

  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARTIAL ARTS INSTRUKTORS

   Mezinárodní asociace instruktorů bojvých umění je občanský spolek, který vznikl na základě dlouholeté spolupráce instruktorů  a klubů  zabívajících se rozvojem lidské osobnosti formou výcviku bojových umění . Oficiální vznik našeho společenství IAMAI, z.s. proběhlo registrací 21.8.2014. Zde budeme postupně vkládat informace o činnosti spolku jeho cílech a budoucích projektech.

 • IAMAI,z. s. .

 • Naše společenství se na základě našeho vzniku hlásí oficiálně ke spolupráci s řadou klubů bojových umění po celé Evropě. Dlouholetá spolupráce a vzájemné předávání zkušeností nám umožnilo navázat spousty přátelských vztahů. Proto bych  rád využil příležitosti a na této stránce prezentoval všechny aktivní kluby a jejich instruktory, se kterými spolupracujeme.

  CZECH REPUBLIC 

  /Orlová Andrej Karafa, Josef Kosiec, David Kočvara, Tomáš Záboj /Olomouc - Luděk Prudký /

  /Prostějov - Břetislav Spáčil / Krnov - Radek Hausner / Brno - Luděk Praus.

  SLOVAKIA

  /Košice - Petr Volodimirec / Trnava- Lubomír Kráľovič , René Ehn / Bánská Bystrica Tomáš Mydlo /

  Bratislava - Vladimír Buráš / Tvrdošín - Marek Kadrliak / Prievidza - Martin Hlásný /

  /Žiar nad Hronom - Román Gašparík / Žilina - Miroslav Roman /

  AUSTRIA

  /Vídeň- Juraj Kusý /

  HUNGARY

  /Budapešť- Vas Zoltán / Tibor Kóvics / 

  NORTHERN IRELAND

  /Ballymena- Martin Vozár Stroganov / Rodney Moore /

  POLAND

  /Katowice- Piotr Jasiczak / Krakow- Pawel Bernaś / Pawel Olesiak / Pawel Bernaś Pawel Olesiak /
  • Statutární orgány IAMAI,z.s. a zakladatelé našeho společenství jsou následující:

   Prezident : Andrej Karafa

   Víceprezident: Luděk Prudký

   Pokladník: Josef Kosiec

   Další členové budou doplněni postupně, dle pravidelné členské schůze, společně s dalšími informacemi o naši činnosti.

  • Základní myšlenka a motivace našeho společenství je vzájemná úcta a snaha rozvíjet společné záměry formou šíření informací, myšlenek a našich hodnot, pod záštitou občanského spolku IAMAI, z.s.

   Motto: cílem bojových umění není rozdělovat, ale spojovat lidské osudy na společné cestě za životní rovnováhou...

  • Mezinárodní spolupráce, která se přirozenou cestou rozvíjí mezi kluby, je známkou společných myšlenek, blízkých našim srdcím, cílům , morálním a etickým kodexům. Vzájemná snaha předávat si informace, zkušenosti a kulturní dědictví našich předků je hnací silou, jenž upevňuje naše vzájemná přátelství, úctu a pochopení.....