• Slovo úvodem

  Srdečně zdravím všechny příznivce bojových umění. Mým úkolem a upřímnou snahou je seznámit Vás s činností našeho klubu, který se zabývá výcvikem bojových umění,  sebeobrany a profesním výcvikem bezpečnostní ochrany. Pro nadcházející rok  2018 jsme pro Vás připravili bohatý výcvikový program.  Je určen všem zájemcům o bojová umění a  systémy reálné sebeobrany, které se staly pilířem našeho výcviku. Ruská bojová škola Systema, která nás v naší cestě bojovníků provází již dlouhá léta, umožnuje formovat naše nabyté zkušenosti do efektivní, konstruktivní a neomezené formy rozvoje všech odvětví lidské existence. Tímto si Vás dovoluji pozvat na některý z našich tréninků, abyste se mohli připojit a společně jsme se pokusili rozvíjet dovednosti, schopnosti a moudrý úsudek v těžkých životních situcích. 

  Máme širokou škálu zájmových skupin :

  -Pro začátečníky od 15 let  / ŽENY I MUŽE / "BETA"

  -Pokročilou skupinu "ALFA"

  -Skupina MUŽE  nad 35 let

  -skupina pro děti od 7 let 

  -Security training. Určený pro výcvik bezpečnostní ochrany, profesní i civilní sektor.

  -Pravidelné tématické školení a semináře, jednodenní i víkendové akce.

  Více informací niže nebo na dotaz : andrej.karafa@seznam.cz/ +420 605 261 845


 • Tréninky v Gym Systema Orlová


 • Od ledna 2018 nás naleznete v nových  tréninkových prostorách ,

  Adresa: Orlová-Lutyně,Masarykova třída č.1002. Nad restaurací Silvie v 1p.


  Letní trénink 2018 červenec - srpen

  Nutná registrace u instruktorů....

  Skupina "BETA" začátečníci

  Pondělí - středa 17:00 -18:30

  Skupina "ALFA" pokročilí

  Pondělí - středa 18:30 - 20:00

  V letním období si lze po dohodě domluvit individuální tréninky pro jedince i skupiny...

  Kontakt:  andrej.karafa@seznam.cz / +420 605 261 845 /

   


  Tréninkový rozpis  září 2018 - červen 2019


   2018

  Pokročilá tréninková skupina "ALFA" 

  Tato skupina je určena pokročilým cvičencům, kteří jsou již dlouholetí členové našeho klubu. Skupina je uzavřena a další příjímání členů do této skupiny je jen po domluvě s instruktorem.

    Tréninky probíhají celoročně 2018.

  Pondělí: 18:30 - 20:30 hod. 

  Středa:   08:00 - 10:00 hod. /18:30 - 20:30 hod./ trénink po předchozí domluvě /

  Pátek:     18:30 - 20:00 hod. / Fight club /

  cena 500,- Kč/měsíčně - trénink 3 x týdně - po, st, pa

   1 x dopoledne středa 8-10:00 po domluvě s instruktorem.

  email: andrej.karafa@seznam.cz / tel. +420 605 261 845 . 

   2018

  Fight Club - Gym Systema Orlová 


  Bojovníci a příznivci úpolových disciplín, již tradičně je zde skupina s tréninkovou tématikou zaměřenouna na plnokontaktní boj. Trendy bojových umění se dnes posouvají do kombinace všech možných stylů s následným vzájemným porovnáním na poli sportu. Spojení stylů jako BJJ, zápas, judo, sambo, box, muay thai atd. dalo vzniknout dalším moderním disciplínám jako MMA a podobné kombinace bojových umění. Podařilo se nám vytvořit podmínky a zázemí pro rozšíření našeho výcviku. Proto jsme se rozhodli podpořit  i tuto tématiku, která je otevřena pro ty, kteří se chtějí v této oblasti rozvíjet a dobře si zazápasit bez zbytečných zranění. 

  Na vašem zájmu bude postaven rozvoj této skupiny. Upozorňuji, že se nechystáme dát se na cestu sportu. Pouze rozšiřujeme možnost se více rozvíjet v dané problematice. Nadále budeme uplatňovat principy a zásady, kterým se dlouhodobě věnujeme, a to v podmínkách reálného boje. 

  Můžete očekávat náročné tréninkové metodiky, které Vás za odměnu komplexně rozvinou ve všech rovinách těla i ducha. Rozvoj síly, obratnosti, plastičnosti, koordinace pohybu, psychické odolnosti, vytrvalosti a mnoha dalších nezbytných vlastností pro reálný boj . 

  Skupina je určena max. do 20 osob, pro kvalitu a náročnost výcviku. Tréninky probíhají v pátek /18:30-20:00 / 1x týdně, tak abychom nenarušili nezbytný výcvik standardních tréninků. Zájemce prosím o osobní kontakt. 

  email: andrej.karafa@seznam.cz / tel: +420 605 261 845.


   2018

  Skupina pro začátečníky "BETA"

  Skupina je určena všem ženám a mužům od 15 let, kteří chtějí zlepšit svou kondici, zdraví, sebedůvěru a dovednosti  v oblasti bojových uměních. Nabízíme Vám možnost pochopit principy reálné sebeobrany, jak uspět v případě ohrožení osoby vlastní a osob blízkých. Více informací o našem výcvikovém programu v rámci osobního setkání.

  Skupina je omezena počtem 30 osob z důvodu osobního přístupu k výcviku. Pokud Vás naše výuka osloví, nabízíme další možnosti vzdělávání a rozvoje Vašich dovedností v našem klubu.

  Trénink probíhá 3 x týdně, Nábor nových členů probíhá celoročně formou domluvy s instruktorem, dle celoročního tréninkového programu 2018.

  Pondělí:  17:00 - 18:30 hod.

  Středa:    17:00 - 18:30  hod.

  Pátek:     18:30 - 20:00 hod. / Fight club /

  cena 500,- Kč/měsíčně - trénink 3 x týdně - po, st, pa

  email: andrej.karafa@seznam.cz / tel. +420 605 261 845 . 


   2018

  Skupina pro muže nad 35 let 

  Tato specifická skupina vznikla na základě zájmu zralých mužů, kteří nás oslovili a chtějí se nadále věnovat výcviku bojových umění. S přibývajícím věkem, a to z různých důvodů (fyziologický, rodinný, zdravotní atd.), mají tito zralí jedinci určité omezení věnovat se výcviku naplno. Proto program výcviku je zaměřen na individuální přípravu a reálnou připravenost bránit zdraví, život a bezpečí svých blízkých. Základem výcviku je udržovat šetrně zdraví, kondici a hlavně vnitřní sílu muže. V neposlední řadě utvářet si prostor pro vlastní relaxaci formou výcviku bojových umění a kontaktem s komunitou stejně smýšlejících lidí.
  Tento jediněčný systém Ruské bojové školy Systema je plně flexibilní a tvárný pro každého jedince a jeho individualitu, věk či zdravotní omezení.

  Trénink probíhá 1 x týdně, každý čtvrtek od  18:30 hod. / tělocvična otevřena 30 min. před tréninkem./

  čtvrtek: 18:30 - 20:00 hod.

  cena 300,- Kč/měsíčně. Max. počet skupiny - 30 osob.

  email: andrej.karafa@seznam.cz / tel. +420 605 261 845 .


   2018 NÁBOR


  Nová skupina pro děti je v přípravě od měsíce října.

  Každé úterý od 17:00 do 18.30 hod.

  Skupina dětí, která cvičí každý čtvrtek pokračuje již od září.

  Od 17:00 do 18:30 každý čtvrtek.

  RODIČE SI MOHOU PRO SVÉ DĚTI REGISTROVAT MÍSTO EMAILEM NEBO TELEFONICKY V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ.

  Andrej Karafa /+420 605 261 845 / andrej.karafa@seznam.cz

  Skupina pro děti od 7 let

  Bojová umění dětem 

  Výcvikový program speciálně pro děti

  Srdečně zdravím všechny rodiče a zvášť mladé bojovníky, kteří mají zájem rozvíjet svůj potenciál skrze výcvik bojových umění . Nabízíme vám velmi kompexní tréninkovou metodiku, která je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností a zdravého rústu těla i ducha .

  Více než před třiceti lety jsem získal díky bojovým umění pevné základy, ne jen v dovednostech těla, ale také zdravé sebevědomí, úctu ke druhým a mnoho dalších dnes již zapomenutých hodnot . Nabízíme proto možnost naučit mladé bojovníky, disciplíně, trpělivosti, vytrvalosti a to již od ranného věku.  Správné cítění zodpovědnosit, za vše s čím se budou v životě potíkat.

  Výcvikový program:

  Skupina je určena začátečníkům chlapcům i dívkám .

  - výcvik se opírá o metodiku komplexního rozvoje pohybového aparátu a zdravého vyváženého růstu těla i ducha .

  - základy gymnastiky, pádové techniky, kordinace pohybu, síly, reflexů a samozřejmě osvojení dovedností , které patří k bojovým uměním.

  - kolektivní duch a vzajemný respekt k sobě samým a k druhým okolo nás. 

  Slovanská bojová umění a zvlášť Ruská škola Systema má nevyčerpatelný zdroj informací a hledá si cestu ke každému, kdo se chce skrze sebepoznání a koplexním rozvojem osobnosti začlenit jako silný jedinec.

  Nebude v žovotě bojovat formou násilí a strachu o přežití , ale pochopením jak zacházet se silou a potenciálem vlastních schopností. Bojová umění vedou k sebezdokonalení a cílevědomému směru seberealizace a nalezení smyslupnosti ve všech odvětvích života.

  Kde : Gym Systema Orlová / Orlová Lutyně ul. Masarykova č.1002 / 1.p nad restaurací Silvie.

  Kdy: Každý čtvrtek 17:00-18:30 hod. 
  Kontakt:
  Příjmáme nové bojovniky je po domluvěs instruktorem, maximalní počet skupiny 30 osob. Zájemci se mohou nahlásit na níže uvedené kontakty. Cílem je založit dlouhodobě trénující skupinu pro kvalitní výcvik a trvalou růst . Podrobné informace při osobním kontaktu. 

  Cena za měsíc je stanovena na 300kč/  Výcvik vedou dva zkušení instruktoři.

  Andrej Karafa, Mgr. Josef Kosiec.

  email: andrej.karafa@seznam.cz / tel. +420 605 261 845 / Instruktor: Andrej Karafa • Osobní tréninky:

 • Pro ty z Vás, kteří mají hlubší zájem o individuální výcvik Systemy, máte možnost domluvit si osobní tréninky zaměřené na vybraná témata a individuální přípravě.Tréninky probíhají dle osobní domluvy. Cena dohodou.

  email: andrej.karafa@seznam.cz / tel. +420 605 261 845 . 


 • Semináře:

 • V roce 2018 budou probíhat pravidelné tématické semináře organizovány našim mateřským klubem a také spolupracujícími kluby v zahraničí. Informace o jednotlivých seminářích aktualizujeme vždy 1 měsíc před akcí, podmínky účasti jsou individuální dle požadavků organizátorů. Otevřené semináře a kontakty na jednotlivé akce naleznete na této stránce.

  Případně na našich skupině založné na FB / Systema Orlová /.

  https://www.facebook.com/groups/147676935363678/

  https://www.facebook.com/systemacz

  Kontakt:

  Instruktor: Andrej Karafa

   email: andrej.karafa@seznam.cz / tel. +420 605 261 845 . 

  • O nás

  • Pár řádku o našem klubu, které by vám měly nastínit pole našich zájmů a okruh témat, které nás zajímají a která se snažíme rozvíjet. Z důvodu, že naše historie sahá dvacet let zpět, se nebudeme zabývat čím vším...

  • O Systemě

  • Naše první setkání s Ruskou bojovou školou Systema proběhlo na prvním oficiálním semináři v ČR, který proběhl 23. 3. 2006 v Brně. Od té doby jsme zorganizovali řadu seminářů v našem klubu v Orlové...

  • Security trénink

  • Výcvikový program zaměřený na tématiku bezpečnostní ochrany pro ozbrojené složky, civilní bezpečnostní služby a osobní ochrany .